Familjeföretag i samråd med veterinärer

Boka tid: ​0451-188 50

Kremering

När ens djur gått bort kan en vända sig till oss för kremering. Antingen genom sin veterinär eller att själv kontakta oss för inlämning till kremering. Vi har två typer av kremering att välja i mellan, separat kremering och gemensam kremering. Dessa utförs i två helt skilda kremeringsugnar för att garantera att ingen ska bli fel.

Separat kremering:

Separat kremering är för de som önskar att få hem askan av sitt djur igen. Detta sker i en egen kremeringsugn där djuret kremeras ensamt för att sedan malas till ett sandliknande pulver och paketeras i en pappurna. Vi har även andra urnor att köpa till om så önskas.

Via veterinär:

Djuret märks noggrant med information så som djurägarens namn, djurets namn och önskad urna. Hos veterinären märks den med en röd etikett som tydligt syns och markerar att djuret skall kremeras separat. Djuret hämtas sedan hos veterinärer av oss för att bli kremerat. Under kremeringen tas den röda etiketten av förpackningen och placeras på en tavla utanför ugnen för att markera vilket djur som är i ugnen. Etiketten följer sedan med askan under malningen och sätts slutligen på påsen som urnan med askan ställs i. Nästan gång vi hämtar hos veterinärer igen kommer askan tillbaka i den önskade urnan följt med den röda etiketten.

Inlämning hos oss:

Vid inlämning hos oss följs istället den med en gul lapp som följer med djuret hela vägen tills djurägaren hämtar askan igen. Under kremeringen placeras den gula lappen på en tavla utanför ugnen för att markera vilket djur som är i ugnen. Lappen följer sedan med askan under malningen och sätts slutligen på påsen som urnan med askan ställs i.

Alla urnor märks dessutom med en etikett i botten med djurägarens namn, djurets namn och datum då kremeringen utfördes.

​Gemensam kremering:

Gemensam kremering är för de som inte vill ha hem askan från sitt djur igen. Då kremeras djuret ihop med andra djur som också skall ha gemensam kremering. Den här askan mals sedan ner till ett sandliknande pulver för att sedan spridas ovan jord i vår naturminneslund. Askan sprids ungefär var sjätte vecka.​

Företagsinformation

​Om Cremit AB

Cremit AB

Påbro 6062

281 92 Hässleholm​

Tel. 0451-188 50

E-mail: cremit@telia.com

Gilla oss gärna på Facebook

Kontakta oss

​Behöver du hjälp? Vi är alltid redo att hjälpa. Ring eller skriv.

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda