Separat eller gemensamt - du väljer

​Cremit gör både separat och gemensam djurkremering. Dessa utförs i två helt skilda kremeringsugnar.

Separat djurkremering

För dig som vill ha askan av din vän för spridning i vår minneslund, egen spridning eller gravsättning på annan plats så sker kremeringen i en enskild kremeringsugn. Vid den separata kremeringen är identifieringen viktig, därför går det till på följande sätt:

Via djurklinik/djursjukhus
Det avlidna djuret märks noggrant med information som ägarens namn, djurets namn och önskad urna på kliniken. Etiketten med uppgifterna är röd, vilket markerar att kremeringen ska vara separat. Märkningen är klar när Cremit hämtar. Under djurkremeringen placeras den röda etiketten på en tavla utanför ugnen. När askan överförts till den valda urnan sätter vi etiketten på påsen som innehåller urnan och lämnar den på djurkliniken vid nästa hämtning.

Alla urnor är dessutom märkta med en vit lapp på undersidan med djurägarens namn, djurets namn och datum för kremeringen för att säkra identifieringen även då urnan tas ur påsen.

Hos oss

Hos ossNär du själv lämnat ditt djur hos oss märker vi kroppen med en gul etikett innehållande ditt namn och djurets namn som följer med hela vägen tills du hämtar askan. Under kremeringen placeras etiketten på en tavla utanför ugnen. När askan överförts till en träurna sätter vi etiketten på påsen som innehåller urnan. Vill du ha något annat än träurnan finns flera andra urnor att köpa.

Alla urnor är dessutom märkta med en vit lapp på undersidan med djurägarens namn, djurets namn och datum för kremeringen för att säkra identifieringen även då urnan tas ur påsen.

Inlämning av djur samt hämtning av aska måste bokas. Bokning sker på telefon 0451-188 50.

Gemensam djurkremering

​För den som inte vill ha hem askan sker kremeringen tillsammans med andra djur i den gemensamma kremeringsugnen. Askan från dessa sprids i vår minneslund ungefär var sjätte vecka.

Har du ytterligare frågor angående vår djurkremering, kontakta oss.

​Om Cremit AB

Kontakta oss

​Behöver du hjälp? Vi är alltid redo att hjälpa. Ring eller skriv.

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda