Djurkremering | Separat eller gemensamt - du väljer

​Cremit gör både separat och gemensam djurkremering. Dessa utförs i två helt skilda kremeringsugnar.

Hos oss

När du själv lämnat ditt djur hos oss märker vi kroppen med en gul etikett innehållande ditt namn och djurets namn som följer med hela vägen tills du hämtar askan. Under tiden kremeringen pågår placeras etiketten på en tavla utanför ugnen. Därefter överförs askan till en träurna där vi sätter etiketten på påsen som innehåller urnan. Vill du ha något annat än träurnan finns flera andra urnor att köpa.

Likaså är alla urnor utmärkta med en vit lapp på undersidan med djurägarens namn och djurets namn för att säkra identifieringen även då urnan tas ur påsen.

Inlämning av djur samt hämtning av aska måste bokas. Bokning sker på telefon 0451-188 50

Separat djurkremering

För dig som vill ha askan av din vän för spridning i vår minneslund, egen spridning eller gravsättning på annan plats så sker kremeringen i en enskild kremeringsugn. Eftersom identifieringen är viktig vid den separata kremeringen, därför ser tillvägagångsättet ut såhär:

Via djurklinik/djursjukhus

Det avlidna djuret märks noggrant med information såsom ägarens namn, djurets namn och önskad urna på kliniken. Etiketten med uppgifterna är röd, då det markerar att kremeringen ska utföras separat. Märkningen är klar när Cremit hämtar. Under djurkremeringen placeras den röda etiketten på en tavla utanför ugnen. När askan överförts till den valda urnan sätter vi etiketten på påsen som innehåller urnan och lämnar den på djurkliniken vid nästa hämtning.

Dessutom är alla urnor märkta med en vit lapp på undersidan med djurägarens namn och djurets namn för att säkra identifieringen även då urnan tas ur påsen.

Gemensam djurkremering

​För den som inte vill ha hem askan sker kremeringen tillsammans med andra djur i den gemensamma kremeringsugnen. Askan från dessa sprids i vår minneslund ungefär var sjätte vecka.

Har du ytterligare frågor angående vår djurkremering, kontakta oss.

Priser separat kremering​

Smådjur och katt:      1500 :-

Hund under 10 kg:    2000 :-

Hund 11 kg - 40 kg:  2500 :-

Hund över 40 kg:      3000 :-

Priser gemensam kremering

Smådjur och katt:     900 :-

Hund under 10 kg:    1300 :-

Hund 11 kg - 40 kg:  1600 :-

Hund över 40 kg:      1800 :-

​Om Cremit AB

Kontakta oss

​Behöver du hjälp? Vi är alltid redo att hjälpa. Ring eller skriv.

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda