Professionell smådjurskremering i Skåne, Blekinge och Växjö

Separat smådjurskremering för boende i Skåne, Blekinge och Växjö

Vi utför professionell smådjurskremering för dig som bor i Skåne, Blekinge eller Växjö. Beroende på dina önskemål så kan vi hjälpa dig. Om du önskar att få hem askan av ditt djur igen så har vi i en egen kremeringsugn där djuret kremeras ensamt för att sedan malas till ett sandliknande pulver och paketeras i en träurna. Vi har även andra urnor att köpa till om så önskas.


Vi hämtar via din veterinär i Skåne, Blekinge eller Växjö:

Befinner du dig i Växjö, Skåne eller Blekinge så kan vi hämta ditt djur hos veterinären för hjälp med smådjurskremering. Vid smådjurskremering märks djuret noggrant med information såsom djurägarens namn, djurets namn och önskad urna. Hos veterinären märks den med en röd etikett som tydligt syns och markerar att djuret skall kremeras separat. Djuret hämtas sedan hos veterinärer runt om i Skåne, Blekinge och Växjö av oss för att bli kremerat. Under kremeringen tas den röda etiketten av förpackningen och placeras utanför ugnen för att markera vilket djur som är i ugnen. Etiketten följer sedan med askan under malningen och sätts slutligen på påsen som urnan med askan ställs i. Nästa gång vi hämtar hos veterinären igen kommer askan tillbaka i den önskade urnan följt med den röda etiketten.

Vid inlämning hos oss i Hässleholm:

Följs istället djuret med en gul lapp som följer med den hela vägen tills djurägaren hämtar askan igen. Under kremeringen placeras den gula lappen på en tavla utanför ugnen för att markera vilket djur som är i ugnen. Lappen följer sedan med askan under malningen och sätts slutligen på påsen som urnan med askan ställs i. Alla urnor märks dessutom med en etikett i botten med djurägarens namn, djurets namn och datum då kremeringen utfördes.

Gemensam smådjurskremering för dig som bor i Blekinge, Skåne och Växjö

Gemensam smådjurskremering är för de som inte vill ha hem askan från sitt djur igen. Då kremeras djuret ihop med andra djur som också skall ha gemensam djurkremering. Den här askan mals sedan ner till ett sandliknande pulver för att sedan spridas ovan jord i vår natur-minneslund. Askan sprids ungefär var sjätte vecka. ​

Företagsinformation

​Om Cremit AB

Cremit AB

Påbro 6062

281 92 Hässleholm​

Tel. 0451-188 50

E-mail: cremit@telia.com

Gilla oss gärna på Facebook

Kontakta oss

​Behöver du hjälp? Vi är alltid redo att hjälpa. Ring eller skriv.

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda